Svenska mobilsamtal är billiga

En färsk norsk undersökning visar att Sveriges priser för mobilsamtal ligger bra till i jämförelse med övriga Europa.

Undersökningen har delat in konsumenterna i tre grupper; de som ringer lite, de som ringer genomsnittligt och de som ringer mycket. För de som ringer lite är priserna näst lägst i Europa. Medelringarens kostnader hamnar på tredje plats och storringaren på fjärde.

I genomsnitt betalar en konsument inom EU-regionen 3 500 kr per år för sina mobilsamtal, den genomsnittliga svenska konsumenten betalr bara drygt 1 800 kr.

Dyrast i Europa är Frankrike där storringaren får betala nästan det dubbla jämfört med den svenska storringaren.


Läs mer:
DN: Sverige i täten på mobil prisliga

Andra bloggar om:
, .

Leave a Reply

Your email address will not be published.