Tele2 och Telenor i nätsamarbete

Ett nytt mobilnät ska ge mobilt bredband i upp till 150 megabit per sekund över hela Sverige. Det nya nätet kallat Super 3G eller 4G ska byggas gemensamt av Tele2 och Telenor.

De två teleoperatörerna har bildat ett gemensamt bolag, Net4Mobility, för att bygga det nya mobilnätet. Ägarfördelningen är 50 procent vardera.

Tekniken är LTE, Long Time Evolutione som även benämns Super 3G eller 4G. Medan dagens mobilnät klarar 7,2 Mbps klarar den nya tekniken cirka 150 Mbps. Det innebär att mobilt bredband framöver kan bli snabbare än dagens ADSL och VDSL-anslutningar.

Dock har inte PTS lämnat klartecken för planerna ännu även om de inte förväntas komma med invädningar.

Läs mer:
DN: Tele 2 och Telenor nät-samarbetar

Leave a Reply

Your email address will not be published.