Interphoneforskare oense om resultat

Forskningsrapporten för undersökningen Interphone ser ut att dröja. Forskarna kan inte enas om hur resultatet ska tolkas.

TT har gjort en sammanställning av de delrapporter som släppts och konstaterat att användandet av mobiltelefoner på kort sikt inte innebär någon ökad risk för cancer. Frågan om huruvida en längre tids regelbunden användning kan orsaka cancer förblir än så länge obesvarad.

Forskningsprojektet Interphone är befolkningsstuide som inleddes 2000 och som försöker hitta eventuella kopplingar mellan mobiltelefonanvänding och tumörer i huvudet.

En anonym källa har uppget till tidningen The Economist att forskarnas inbördes relation är ansträngd och att inget resultat kommer att publiceras före årsskiftet.

Läs mer:
DN: Forskare oense om mobilens farlighet

Leave a Reply

Your email address will not be published.